Quaderns de primària (3 col·leccions)

• Coordinació de l’equip d’editors, correctors, traductors, il·lustradors i maquetistes de les col·leccions de quaderns «Ortografía castellana», Problemes i càlcul mental» i «Nombres i operacions».
mostra