Ciències naturals 1r d’ESO (llibre de l’alumne i dossier d’activitats)

Editorial Barcanova (Grup Anaya)

• Revisió tècnica dels continguts i edició d’originals
(en coordinació directa amb els autors de l’obra i els correctors lingüístics).
• Edició de compaginades (primeres, segones i terceres) i tancament.
• Encàrrec, revisió i validació de la il·lustració (dibuixos, mapes i fotografies).

mostra