Llibres de primària

• Autoria de llibre Medi natural, social i cultural 2 (llibre de l’alumne, recursos digitals i proposta didàctica).
• Edició d’altres materials del projecte de primària, en l’àrea de ciències (Matemàtiques i Coneixement del medi).

mostra