Edició multiformat

Planificació, gestió i desenvolupament de projectes editorials / Edició de continguts de les diverses àrees i nivells de coneixement i per a diferents formats de publicació / Coordinació d’equips de professionals implicats en el procés editorial.

Creació de continguts

Creació, adaptació i millora de continguts per encàrrec / Autoria i redacció de continguts educatius, divulgatius i tècnics / Creació i desenvolupament d’idees pròpies per a obres de divulgació científica / Transformació i revisió de textos.

Consultoria i assessorament

Assessorament en les diferents fases del procés de creació de continguts o projectes editorials / Cerca i selecció de professionals del sector editorial / Disseny de l’estratègia digital per a continguts editorials segons el canal i el tipus de continguts.